Vážené obyvatelky a obyvatelé Městské části Praha 19, 
byl jsem osloven, abych vedl kandidátku KDU – ČSL a nezávislých kandidátů do nadcházejících voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 19 a to i přes skutečnost, že nejsem členem žádné politické strany ani hnutí. Na druhé straně však mohu nabídnout cenné znalosti a zkušenosti, které jsem postupně nasbíral v řadě pozic (od referentských až po vedoucí funkce) ve státní správě a bankovní sféře.
 
Kandidáty jsme na naši kandidátní listinu pečlivě vybírali nejen s ohledem na jejich profesní způsobilost a zkušenosti, ale i s důrazem na jejich charakterové kvality. Zároveň se nám podařilo dosáhnout téměř stejného zastoupení mužů a žen na kandidátce (tzv. genderové vyvážení).
 
Hlavním cílem, který si klademe, je být obecně vnímáni jako nositelé změn směrem k transparentnějšímu a efektivnějšímu spravování veřejných prostředků. V této souvislosti budeme usilovat zejména o zavedení tzv. „rozklikávacího rozpočtu“, který umožní občanům prostřednictvím internetu přehledně a srozumitelně sledovat toky finančních prostředků na Úřadu naší městské části.
 
Dále nás bude zajímat míra výhodnosti nastavení smluv uzavřených městskou částí v minulých volebních obdobích a v případě zjištění jejich nevýhodnosti provedeme příslušná opatření k jejich nápravě.

Další prioritou je pro nás větší otevřenost Radnice svým občanům. S tím je spojena i myšlenka případného využití místního referenda či anket v otázkách zcela zásadního významu nebo v případech plánovaných značně finančně náročných akcí naší městské části.
 
Za rovněž velmi důležitou oblast považujeme obecně zlepšování podmínek životního prostředí, ve kterém bydlíme. S  tím souvisí i nutnost regulace bytové výstavby tak, aby plně respektovala kapacitu veřejné infrastruktury ve Kbelích.

Svoji pozornost nepochybně soustředíme na otázku urychlené výstavby nové základní školy se zřetelem na důslednou kontrolu nákladů této rozsáhlé investice.

Náš volební program je možné považovat za ambiciózní. My však máme zájem posunout Kbely o velký krok k lepšímu! Bez Vaší podpory to však i se sebevětším nasazením sami nedokážeme! 
 
Závěrem si dovoluji poznamenat, že každý volič disponuje v těchto volbách celkem 15-ti hlasy. Tomu také odpovídá počet členů zastupitelstva. Využijte prosím všechny tyto hlasy zaškrtnutím celé naší volební strany KDU – ČSL a NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ.

Děkuji Vám za Váš cenný čas a pozornost a velmi mě potěší Vaše podpora ve volbách, pokud jsme Vás naším programem alespoň v něčem oslovili.

S úctou

Ing. Bohumil Drlík, 40 let, ekonom
lídr kandidátní listiny KDU – ČSL a NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ a  kandidát na starostu v Městské části Praha 19